Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne, zagrożenia i schrony

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
URZĘDU GMINY RYMAŃ
na platformie ePUAP


Adres skrytki nr 1 na ePUAP: /Urzad-Gminy-Ryman/skrytka

Adres skrytki nr 2 na ePUAP: /Urzad-Gminy-Ryman/SkrytkaESP

 

Kliknij na poniższy obrazek aby przejść do usług URZĘDU GMINY RYMAŃ na platformie ePUAP

Na platformie ePUAP wyszukają nas Państwo poprzez wpisanie w pole wyszukiwarki nazwy naszej instytucji "URZĄD GMINY RYMAŃ".

Link do usługi: "Pismo ogólne do podmiotu publicznego"

Dostarczanie dokumentów do Urzędu może odbywać się zarówno metodą tradycyjną – osobiste dostarczenie dokumentów w formie papierowej jak i w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na platformie ePUAP.

Czym jest ePUAP

ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej.

Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:
- Obywatelami a administracją
- Przedsiębiorcami a administracją
- Instytucjami administracji publicznej

W celu złożenia pisma elektronicznego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

1. założenie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
2. posiadanie profilu zaufanego na platformie ePUAP lub ważnego certyfikatu kwalifikowanego (podpisu elektronicznego) w celu elektronicznego podpisywania przesyłanych dokumentów.

Pozostałe instrukcje dotyczące wysyłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się na platformie ePUAP - www.epuap.gov.pl

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Rymań:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika na stronie ePUAP
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach 7:15 – 15:15 do sekretariatu Urzędu Gminy mieszczącego się w pokoju nr 15 (I piętro) przy ul. Szkolnej 7 w Rymaniu na następujących nośnikach danych:

 • Płyta CD
 • Płyta DVD
 • Pamięć USB

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Wymogi dla dokumentów elektronicznych:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
 • Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekraczać 5 MB, rozmiar załącznika nie może przekraczać 3,5MB
 • Akceptowalne formaty załączników to: 

  1. DOC, , DOCX, RTF, ODT

  2. XLS, XLSX

  3. CSV

  4. TXT

  5. GIF, TIF, BMP, JPG

  6. PDF

  7. ZIP

 • Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.
 • Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism musi być zgodny z załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216).