Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

18 sesja Rady Gminy - 05.04.2012

Uchwała Nr XVIII/98/12 w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XVII/92/12 z dnia 09 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań

68 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/99/12 uchylająca uchwałę w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rymań

30 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/100/12 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Petrykozy, Kinowo, Mechowo, Jarkowo, gmina Rymań

30 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/101/12 w sprawie: przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów: Petrykozy, Mechowo, Jarkowo w gminie Rymań

31 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do uchwały Nr XVIII/101/12

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/102/12 w sprawie: przystąpienia do realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”

26 KBPobierzPodgląd pliku