Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

17 sesja Rady Gminy - 09.03.2012

Uchwała Nr XVII/92/12 w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań

175 KBPobierz

Uchwała Nr XVII/93/12 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na finansowanie programów i projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej

62 KBPobierz

Uchwała Nr XVII/94/12 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na finansowanie programów i projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej

61 KBPobierz

Uchwała Nr XVII/95/12 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na finansowanie programów i projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej

61 KBPobierz

Uchwała Nr XVII/96/12 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych

35 KBPobierz

Uchwała Nr XVII/97/12 w sprawie: odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rymań

66 KBPobierz