Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

15 sesja Rady Gminy - 09.02.2012

Uchwała Nr XV/86/12 w sprawie: odmowy uchylenia Uchwały Nr XIII/75/11 Rady Gminy Rymań z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rymań przedłożonych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kołobrzegu.

46 KBPobierz

Uchwała Nr XV/87/12 w sprawie: wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań.

88 KBPobierz

Uchwała Nr XV/88/12 w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Rymaniu przy ul. Polnej.

31 KBPobierz

Uchwała Nr XV/89/12 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012r.

139 KBPobierz