Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

14 sesja Rady Gminy - 28.12.2011

Uchwała Nr XIV/76/11 w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok.

46 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIV/77/11 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu.

25 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIV/78/11 uchylająca uchwały Rady Gminy Rymań.

65 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIV/79/11 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

496 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/79/11 - (IN–1)

113 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/79/11 - (DN–1)

87 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIV/79/11 - (IR–1)

86 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIV/79/11 - (DR–1)

97 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XIV/79/11 - (IL-1)

79 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XIV/79/11 - (DL-1)

96 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIV/80/11 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2011rok

89 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIV/81/11 i załączniki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2012

207 KBPobierzPodgląd pliku

Wszystkie załączniki do uchwały Nr XIV/81/11 w formie arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel 2007

84 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIV/82/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2012- 2021

28 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/82/11

448 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/82/11 w formie arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel 2007

121 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/82/11

111 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIV/82/11

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIV/82/11 w formie arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel 2007

15.3 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIV/83/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy Rymań

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIV/84/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIV/85/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

26 KBPobierzPodgląd pliku