Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

14 sesja Rady Gminy - 28.12.2011

Uchwała Nr XIV/76/11 w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok.

46 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/77/11 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu.

25 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/78/11 uchylająca uchwały Rady Gminy Rymań.

65 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/79/11 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

496 KBPobierz

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/79/11 - (IN–1)

113 KBPobierz

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/79/11 - (DN–1)

87 KBPobierz

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIV/79/11 - (IR–1)

86 KBPobierz

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIV/79/11 - (DR–1)

97 KBPobierz

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XIV/79/11 - (IL-1)

79 KBPobierz

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XIV/79/11 - (DL-1)

96 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/80/11 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2011rok

89 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/81/11 i załączniki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2012

207 KBPobierz

Wszystkie załączniki do uchwały Nr XIV/81/11 w formie arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel 2007

84 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/82/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2012- 2021

28 KBPobierz

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/82/11

448 KBPobierz

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/82/11 w formie arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel 2007

121 KBPobierz

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/82/11

111 KBPobierz

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIV/82/11

2.1 MBPobierz

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIV/82/11 w formie arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel 2007

15.3 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/83/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy Rymań

26 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/84/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych

26 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/85/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

26 KBPobierz