Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

13 sesja Rady Gminy - 01.12.2011

Uchwała Nr XIII/72/11 uchylająca uchwałę Rady Gminy Rymań Nr XII/71/11 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rymań przedłożonych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kołobrzegu.

25 KBPobierz

Uchwała Nr XIII/73/11 uchylająca uchwałę Rady Gminy Rymań Nr XXVI/138/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Rymań do porozumienia międzygminnego w celu wspólnego wykonywania przez Gminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

25 KBPobierz

Uchwała Nr XIII/74/11 uchylająca uchwałę Nr L/282/10 Rady Gminy Rymań z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rymań porozumienia międzygminnego.

24 KBPobierz

Uchwała Nr XIII/75/11 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rymań przedłożonych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kołobrzegu.

76 KBPobierz