Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

11 sesja Rady Gminy - 27.10.2011

Uchwała Nr XI/63/11 w sprawie w zbycia nieruchomości lokalowych w miejscowości Rymań

492 KBPobierz

Uchwała Nr XI/64/11 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rymań, udostępnionych dla operatorów o przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

494 KBPobierz

Uchwała Nr XI/65/11 w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rymań

488 KBPobierz

Uchwała Nr XI/66/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

490 KBPobierz

Uchwała Nr XI/67/11 w sprawie opłaty targowej

492 KBPobierz

Uchwała Nr XI/68/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań

492 KBPobierz

Załączniki do uchwały Nr XI/68/11

83 KBPobierz

Uchwała Nr XI/69/11 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

489 KBPobierz