Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

10 sesja Rady Gminy - 26.09.2011

Uchwała Nr X/56/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rymań

62 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/57/11w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rymań a Gminą Miasto Gościno w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej.

150 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/58/11 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/59/11 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w Gorawinie

38 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/60/11 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kinowie

30 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/61/11 w sprawie zmian w planie dochodów , wydatków oraz przychodów budżetu na 2011r.

242 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/62/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2011- 2021

28 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr X/62/11

72 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/62/11 - Uzasadnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymań na lata 2011-2021

27 KBPobierzPodgląd pliku