Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Średnia cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2011 roku.


1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2010  roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku ( M.P. Nr 76 z 2010 r. , poz.960)
- średnia cena skupu żyta wynosiła 37,64 zł. za 1 dt.
- stawka podatku rolnego na 2011 rok dla gospodarstw rolnych : średnia cena żyta 37,64 zł./q x 2,5 q = 94,10 zł. za hektar przeliczeniowy.
- dla pozostałych gruntów średnia cena żyta 37,64 zł./q x 5 q = 188,20 zł. za 1 hektar fizyczny.