Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Wybory do Sejmu i Senatu RP w 2011 r.

Strona PKW

Wizualizacja wyborów

Zarządzenie nr 32/2011 w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Kinowie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

25 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 30/2011 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

30 KBPobierzPodgląd pliku

Informuje o sporządzeniu spisu wyborców w Wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 9 października 2011 roku.

21 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców.

37 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

30 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

30 KBPobierzPodgląd pliku

Kalendarz wyborczy 2011

39 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy Rymań o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

45 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH dotycząca możliwości głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

40 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Rymań w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w Gminie Rymań

26 KBPobierzPodgląd pliku