Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Wybory do Sejmu i Senatu RP w 2011 r.

Strona PKW

Wizualizacja wyborów

Zarządzenie nr 32/2011 w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Kinowie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

25 KBPobierz

Zarządzenie nr 30/2011 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

30 KBPobierz

Informuje o sporządzeniu spisu wyborców w Wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 9 października 2011 roku.

21 KBPobierz

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców.

37 KBPobierz

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

30 KBPobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

30 KBPobierz

Kalendarz wyborczy 2011

39 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Rymań o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

45 KBPobierz

INFORMACJA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH dotycząca możliwości głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

40 KBPobierz

Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Rymań w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w Gminie Rymań

26 KBPobierz