Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

9 sesja Rady Gminy - 27.07.2011

Uchwała Nr IX/55/11 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

31 KBPobierz

Uchwała Nr IX/54/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego.

27 KBPobierz

Uchwała Nr IX/53/11 w sprawie zaciągnięcia przez gminę Rymań długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

32 KBPobierz

Uchwała Nr IX/52/11 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok.

103 KBPobierz

Uchwała Nr IX/51/11 w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Nr III/13/10 z dnia 29.12.2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na 2011 rok.

31 KBPobierz

Uchwała Nr IX/50/11 w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań.

158 KBPobierz

Uchwała Nr IX/49/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Rzesznikowo”.

110 KBPobierz

Uchwała Nr IX/48/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Starnin”.

102 KBPobierz

Uchwała Nr IX/47/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Jarkowo”.

107 KBPobierz

Uchwała Nr IX/46/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Kinowo”.

109 KBPobierz

Uchwała Nr IX/45/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Gorawino".

116 KBPobierz

Uchwała Nr IX/44/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Drozdowo”.

119 KBPobierz

Uchwała Nr IX/43/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Dębica”.

103 KBPobierz

Uchwała Nr IX/42/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania ww. zespołu.

63 KBPobierz