Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

9 sesja Rady Gminy - 27.07.2011

Uchwała Nr IX/55/11 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

31 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/54/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego.

27 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/53/11 w sprawie zaciągnięcia przez gminę Rymań długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

32 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/52/11 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok.

103 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/51/11 w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Nr III/13/10 z dnia 29.12.2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na 2011 rok.

31 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/50/11 w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań.

158 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/49/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Rzesznikowo”.

110 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/48/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Starnin”.

102 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/47/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Jarkowo”.

107 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/46/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Kinowo”.

109 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/45/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Gorawino".

116 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/44/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Drozdowo”.

119 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/43/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Dębica”.

103 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/42/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania ww. zespołu.

63 KBPobierzPodgląd pliku