Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

8 sesja Rady Gminy - 20.06.2011

Uchwała Nr VIII/41/11 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010

27 KBPobierz

Uchwała Nr VIII/40/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2010 rok.

25 KBPobierz

Uchwała Nr VIII/39/11 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Rymaniu przy ul. Krótkiej.

37 KBPobierz

Uchwała Nr VIII/38/11 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Rymaniu przy ul. Kolejowej.

36 KBPobierz

Uchwała Nr VIII/37/11 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Rymaniu przy ul. Polnej.

35 KBPobierz

Uchwała Nr VIII/36/11 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Rzesznikowie.

35 KBPobierz