Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Opinie RIO 2019

Uchwała RIO Nr LXIX.295.Z.2019 z dnia 13.06.2019 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rymań w sprawie absolutorium.

1.3 MBPobierz

Uchwała RIO Nr LV.230.Z.2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rymań.

2.1 MBPobierz

Uchwała RIO Nr XXVIII.134.Z.2019 z dnia 15.04.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rymań sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

3.7 MBPobierz

Uchwała RIO Nr I.8.Z.2019 z dnia 14.01.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rymań.

0.9 MBPobierz

Opinie RIO 2018

Uchwała RIO LXXXVI.501.Z.2018 z dnia 12.12.2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymań

1.2 MBPobierz

Uchwała RIO LXXXVI.500.Z.2018 z dnia 12.12.2018 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Rymań na 2019 r.

1.6 MBPobierz

Uchwała RIO Nr LIX.348.Z.2018 z dnia 19.09.2018 r. w sprawie wydania opinii przedłożonej przez Wójta Gminy Rymań informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rymań za pierwsze półrocze 2018 r.

1.4 MBPobierz

Uchwała RIO Nr L.301.Z.2018 z dnia 29.06.2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Rymań na 2018 rok.

795 KBPobierz

Uchwała RIO Nr XLIII.259.Z.2018 z dnia 06.06.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rymań w sprawie absolutorium.

738 KBPobierz

Uchwała RIO Nr XXXIV.196.Z.2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rymań sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

2.8 MBPobierz

Uchwała RIO Nr VII.55.Z.2018 z dnia 12.01.2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Rymań na 2018 rok.

492 KBPobierz

Uchwała RIO Nr VII.54.Z.2018 z dnia 12.01.2018 r. w sprawie uchylenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Rymań na 2018 rok.

326 KBPobierz

Uchwała RIO Nr II.6.Z.2018 z dnia 05.01.2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Rymań na 2018 rok.

553 KBPobierz

Uchwała RIO Nr II.5.Z.2018 z dnia 05.01.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rymań.

1.2 MBPobierz

Opinie RIO 2017

Uchwała RIO NR CXXXIV.560.Z.2017 z dnia 05.12.2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Rymań na 2018 rok.

453 KBPobierz

Uchwała RIO NR CXXXIV.559.Z.2017 z dnia 05.12.2017 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymań.

624 KBPobierz

Uchwała RIO NR CXXXIV.558.Z.2017 z dnia 05.12.2017 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Rymań na 2018 rok.

669 KBPobierz

Uchwała RIO Nr CVII.426.Z.2017 z dnia 07.09.2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Rymań informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2017 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

2.3 MBPobierz

Uchwała RIO NR XCIV.395.Z.2017. z dnia 28.07.2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Rymań na 2017 rok

828 KBPobierz

Uchwała RIO NR LXVIII.299.Z.2017. z dnia 30.05.2017 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rymań w sprawie absolutorium.

668 KBPobierz

Uchwała RIO NR XXXVIII.155.Z.2017 z dnia 11.04.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rymań sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia.

1.6 MBPobierz

Uchwała RIO NR I.6.Z.2017 z dnia 02.01.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rymań.

831 KBPobierz

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 2016

Uchwała RIO NR CXVII.432.Z.2016 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetu Gminy Rymań na 2017 r.

2.5 MBPobierz

Uchwała RIO NR CXVII.433.Z.2016 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymań.

1.9 MBPobierz

Uchwała RIO XCV.350.Z.2016 z dnia 05.09.2016 r. w sprawie wydania opinii o pinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Rymań informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za pierwsze półrocze 2016 roku.

1.6 MBPobierz

Uchwała RIO NR LXIII.231.Z.2016 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rymań w sprawie absolutorium.

665 KBPobierz

Uchwała RIO NR XLII.167.Z.2016 z dnia 19.04.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rymań sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r. wraz z informacją o stanie mienia.

1.9 MBPobierz

Uchwała RIO NR II.14.Z.2016 z dnia 07.01.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rymań na lata 2016-2026.

197 KBPobierz

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 2007 - 2015

Uchwała RIO NR CXVI.469.Z.2015 z dnia 07.12.2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetu Gminy Rymań na 2016 r.

423 KBPobierz

Uchwała RIO NR CXVI.470.Z.2015 z dnia 07.12.2015 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymań.

303 KBPobierz

Uchwała RIO NR XCII.324.Z.2015 z dnia 28.08.2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Rymań informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

620 KBPobierz

Uchwała RIO NR XXVI.106.Z.2015 z dnia 09.03.2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłużonym przez Gminę Rymań programie postępowań naprawczych.

820 KBPobierz

Uchwała RIO NR LV.207.Z.2015 z dnia 26.05.2015 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rymań w sprawie absolutorium Wójta Gminy Rymań z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.

395 KBPobierz

Uchwała RIO NR XXXVI.145.Z.2015 z dnia 17.04.2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rymań sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2014 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

752 KBPobierz

Uchwała RIO NR XXXVI.144.Z.2015 z dnia 17.04.2015 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu o

730 KBPobierz

Uchwała RIO NR XXXIII.120.Z.2015 z dnia 13.04.2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Rymań na lata 2015-2026.

505 KBPobierz

Uchwała RIO Nr CXVII.564.Z.2014 z dnia 16.12.2014 r. w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2015-2021.

1.8 MBPobierz

Uchwała RIO Nr CXVII.563.Z.2014 z dnia 16.12.2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Rymań na 2015.

1.1 MBPobierz

Uchwała RIO Nr LXXXVI.393.Z.2014 z dnia 01.10.2014 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę kwoty długu w latach 2014-2021 objętej Wieloletnią Prognozą Finansową.

435 KBPobierz

Uchwała Nr LXXIV.354.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 08.09.2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Rymań informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 r.

567 KBPobierz

Uchwała Nr XXXII.181.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22.04.2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rymań sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2013 r.

750 KBPobierz

Uchwala Nr I.9.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 09.01.2014 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Rymań na 2014 r.

170 KBPobierz

Uchwala Nr I.8.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 09.01.2014 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Rymań na lata 2014-2021.

284 KBPobierz

Uchwała Nr XXVII.214.K.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXIV/198/13 Rady Gminy Rymań z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie opłaty targowej.

221 KBPobierz

Uchwała Nr CXIV.495.Z.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 05.12.2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Rymań na 2014 r.

196 KBPobierz

Uchwała Nr CXIV.494.Z.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 05.12.2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Rymań o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2021.

263 KBPobierz

Uchwała Nr CXIV.493.Z.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 05.12.2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Rymań na 2014 r.

520 KBPobierz

Uchwała Nr LXXXVII.344.Z.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13.09.2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Rymań informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2013r.

474 KBPobierz

Uchwała Nr XXXV.166.Z.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25.04.2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rymań sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2012 rok.

515 KBPobierz

Uchwała Nr I/3/Z/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14.01.2013 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Rymań na lata 2013-2021.

505 KBPobierz

Uchwała Nr CXXII/488/Z/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14.12.2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Rymań o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2021.

202 KBPobierz

Uchwała Nr CXXII/487/Z/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14.12.2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Rymań na 2013 r.

682 KBPobierz

Uchwała Nr XCV/338/Z/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17.09.2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Rymań informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2012 roku.

227 KBPobierz

Uchwała Nr XXXIII/138/Z/2012 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10.04.2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rymań sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 r.

236 KBPobierz

Uchwała Nr X/40/Z/2012 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12.01.2012 r. w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego przedłożonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymań na lata 2012 - 2012 i Uchwale budżetowej na 2012 r.

219 KBPobierz

Uchwała Nr CXXXVII/500/Z/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 08.12.2011 r. w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Rymań na 2012 r.

176 KBPobierz

Uchwała Nr CXXXVII/499/Z/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 08.12.2011 r. w sprawie: wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Rymań o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2021.

167 KBPobierz

Uchwała Nr CXXXVII/498/Z/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 08.12.2011 r. w sprawie: wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Rymań na 2012 rok.

179 KBPobierz

Uchwała Nr CVI/359/Z/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 05.09.2011 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Rymań informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

202 KBPobierz

Uchwała RIO nr LXIV.252.Z.2011 z dnia 26.05.2011 r. w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rymań w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.

126 KBPobierz

Uchwała Nr XXXV/151/Z/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 06.04.2011 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Rymań z wykonania budżetu za 2010 r.

281 KBPobierz

Uchwała Nr X/57/Z/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 01.02.2011 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Rymań na 2011r.

874 KBPobierz

Uchwała Nr X/56/Z/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 01.02.2011 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Rymań na lata 2011-2021.

1.9 MBPobierz

Uchwała Nr CXLVI/516/Z/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22.12.2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcje uchwały Gminy Rymań o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2021.

291 KBPobierz

Uchwała RIO Nr CXLVI.515.Z.2010 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Rymań na 2011 r.

205 KBPobierz

Uchwała RIO Nr CXLVI.514.Z.2010 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Rymań na 2011 rok.

352 KBPobierz

Uchwała RIO Nr CVIII.305.Z.10 z dnia 15.09.2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Rymań informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I-sze półrocze 2010 r.

184 KBPobierz

Uchwała Nr XXI/43/Z/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29.03.2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rymań sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r.

207 KBPobierz

Uchwala RIO Nr CXI.280.Z.2009 z dnia 30.11.2009 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do projektu budżetu na 2010 r. prognozy długu publicznego i możliwości sfinansowania planowanego deficytu Gminy Rymań.

290 KBPobierz

Uchwala RIO Nr CXI.279.Z.2009 z dnia 30.11.2009 r. w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu Gminy Rymań na 2010 r.

252 KBPobierz

Uchwała Nr LXXXVIII/292/Z/2008 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 05.12.2008 r. w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2009 r.

1.0 MBPobierz

Uchwała Nr LXXXVIII/291/Z/2008 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 05.12.2008 r. w przedmiocie wydania opinii o możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu i prawidłowości załączonej do budżetu na 2009 r. prognozy długu publicznego Gminy Rymań.

1.0 MBPobierz

Uchwała nr XXX/62/Z/2007 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w przedmiocie wydania opinii o możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu i prawidłowości załączonej do budżetu na 2007 r. prognozy długu publicznego Gminy Rymań.

3.8 MBPobierz