Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew

45 KBPobierz

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

40 KBPobierz

Procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

51 KBPobierz

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

49 KBPobierz

Procedura wydania zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

30 KBPobierz

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

83 KBPobierz