Przejdź do treści

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Dokumenty do pobrania

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew.

40 KBPobierz

Procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

51 KBPobierz

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

49 KBPobierz

Procedura wydania zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

30 KBPobierz

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

83 KBPobierz