Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew

45 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

40 KBPobierzPodgląd pliku

Procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

51 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

49 KBPobierzPodgląd pliku

Procedura wydania zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

30 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

83 KBPobierzPodgląd pliku