Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r.

Informacja dotycząca spisu wyborców.

26 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

23 KBPobierz

Zarządzenie Nr 11/2010 Wójta Gminy Rymań z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w Gminie Rymań

24 KBPobierz

Uchwała Nr XLIV/243/10 Rady Gminy Rymań z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie podziału Gminy Rymań na obwody głosowania.

23 KBPobierz

Uchwała Nr XLIV/244/10 Rady Gminy Rymań z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie podziału Gminy Rymań na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

29 KBPobierz