Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Sesja z dnia 23 stycznia 2008 r.

Uchwała Nr XVI/95/08 z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok dla Wójta Gminy Rymań.

108 KBPobierz

Uchwała Nr XVI/94/08 z dnia 23 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2011.

109 KBPobierz

Uchwała Nr XVI/93/08 z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

152 KBPobierz

Uchwała Nr XVI/92/08 z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

53 KBPobierz

Uchwała Nr XVI/91/08 z dnia 23 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rymań na 2008 rok.

43 KBPobierz