Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne, zagrożenia i schrony

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Sesja z dnia 23 stycznia 2008 r.

Uchwała Nr XVI/95/08 z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok dla Wójta Gminy Rymań.

108 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVI/94/08 z dnia 23 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2011.

109 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVI/93/08 z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

152 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVI/92/08 z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

53 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVI/91/08 z dnia 23 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rymań na 2008 rok.

43 KBPobierzPodgląd pliku