Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne, zagrożenia i schrony

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Sesja z dnia 21 lutego 2008 r.

Uchwała Nr XVII/100/08 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia górnej granicy stawki opłat za usługi podmiotów posiadających zezwolenie w zakresie usuwania odpadów komunalnych.

119 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII/99/08 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego we wsi Bukowo.

23 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII/98/08 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie określenia wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę do ustalenia zasad wynagradzania pracowników samorządowych.

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII/97/08 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymań.

116 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII/96/08 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania i wypłacania, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

207 KBPobierzPodgląd pliku