Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Sesja z dnia 31 lipca 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/120/08 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych.

55 KBPobierz

Uchwała Nr XXIII/119/08 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

23 KBPobierz

Uchwała Nr XXIII/118/08 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

275 KBPobierz