Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Sesja z dnia 14 listopada 2008 r.

Uchwała Nr XXVI/138/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Rymań do porozumienia międzygminnego w celu wspólnego wykonywania przez Gminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

32 KBPobierz

Uchwała Nr XXVI/137/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie odwołania członka Komisji Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej.

24 KBPobierz