Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne, zagrożenia i schrony

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Sesja z dnia 14 listopada 2008 r.

Uchwała Nr XXVI/138/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Rymań do porozumienia międzygminnego w celu wspólnego wykonywania przez Gminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

32 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/137/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie odwołania członka Komisji Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej.

24 KBPobierzPodgląd pliku