Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

7 sesja Rady Gminy - 28.03.2011

Uchwała Nr VII/35/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego.

25 KBPobierz

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/34/11.

422 KBPobierz

Uchwała Nr VII/34/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2011- 2021.

29 KBPobierz

Uchwała Nr VII/33/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymań na 2011 rok.

252 KBPobierz

Uchwała Nr VII/32/11 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki.

34 KBPobierz