Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

5 sesja Rady Gminy - 25.02.2011

Uchwała Nr V/30/11 w sprawie ustalenia górnej granicy stawki opłat za usługi podmiotów posiadających zezwolenie w zakresie usuwania odpadów komunalnych.

24 KBPobierz

Uchwała Nr V/29/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „System gospodarki odpadami i budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego”.

27 KBPobierz

Uchwała Nr V/28/11 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Drozdowie.

32 KBPobierz

Uchwała Nr V/27/11 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Gorawino.

31 KBPobierz

Uchwała Nr V/26/11 w sprawie zbycia nieruchomości rolnej położonej w Gorawinie.

33 KBPobierz

Uchwała Nr V/25/11 w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich EUROREGIONU „ POMERANIA”.

27 KBPobierz

Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/24/11 - Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy.

354 KBPobierz

Uchwała Nr V/24/11 w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2011-2016.

28 KBPobierz