Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

4 sesja Rady Gminy - 26.01.2011

Uchwała Nr IV/23/11 w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.

58 KBPobierz

Uchwała Nr IV/22/11 w sprawie ustalenia diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

152 KBPobierz

Uchwała Nr IV/21/11 w sprawie ustalenia diet dla radnych.

75 KBPobierz

Uchwała Nr IV/20/11 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy Rymań.

152 KBPobierz

Uchwała Nr IV/19/11 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

114 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/18/11.

390 KBPobierz

Uchwała Nr IV/18/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2011- 2021.

30 KBPobierz

Uchwała Nr IV/17/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymań na 2011 rok.

264 KBPobierz

Uchwała Nr IV/16/11 uchylająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości.

31 KBPobierz