Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

3 sesja Rady Gminy - 29.12.2010

Uchwała Nr III/15/10 w sprawie powierzenia reprezentowania w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

23 KBPobierz

Uchwała Nr III/14/10 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2011- 2021.

28 KBPobierz

Załącznik nr 7 do uchwały Nr III/13/10 - zadania inwestycje.

290 KBPobierz

Załącznik nr 6 do uchwały Nr III/13/10 - dotacje podmiotowe

37 KBPobierz

Załącznik nr 5 do uchwały Nr III/13/10 - zdania wykonane na podstawie porozumień.

56 KBPobierz

Załącznik nr 4 do uchwały Nr III/13/10 - zadania zlecone.

53 KBPobierz

Załącznik nr 3 do uchwały Nr III/13/10 - przychody i rozchody.

64 KBPobierz

Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/13/10 - wydatki w 2011 r.

2.0 MBPobierz

Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/13/10 - dochody budżetu.

0.9 MBPobierz

Uchwała Nr III/13/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2011.

43 KBPobierz

Uchwała Nr III/12/10 w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu, nieruchomości zabudowanej położonej w Gorawinie.

28 KBPobierz

Uchwała Nr III/11/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rymań.

24 KBPobierz

Uchwała Nr III/10/10 w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok.

46 KBPobierz