Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

2 sesja Rady Gminy - 03.12.2010

Uchwała Nr II/9/10 w sprawie przyjęcia dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

31 KBPobierz

Uchwała Nr II/8/10 w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie gminy Rymań.

26 KBPobierz

Uchwała Nr II/7/10 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa ,Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska.

25 KBPobierz

Uchwała Nr II/5/10 w sprawie powołania Komisji Oświaty ,Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu.

26 KBPobierz

Uchwała Nr II/6/10 w sprawie powołania Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

26 KBPobierz

Uchwała Nr II/3/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

26 KBPobierz

Uchwała Nr II/4/10 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej.

25 KBPobierz

Uchwała Nr II/2/10 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rymań.

24 KBPobierz