Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne, zagrożenia i schrony

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Studium i Plan zagospodarowania przestrzennego przebiegu gazociągu

Uchwala Nr XXII/113/08 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany aktualizacyjnej „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymań”.

76 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/113/2008 - Tekst „Studium składający się ze wstępu, części A – „Uwarunkowania”, części B – „Kierunki” i syntezy ustaleń.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2-A do uchwały Nr XXII/113/2008 - Rysunek „Studium” składający się z mapy A – „Uwarunkowania” w skali 1:20000.

8.0 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2-B do uchwały Nr XXII/113/2008 - Rysunek „Studium” składający się z mapy B – „Kierunki” w skali 1:20000.

9.2 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/113/2008 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu „Studium” w wyniku jego wyłożenia do wglądu publicznego.

28 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/166/09 z dnia 18 luty 2009 r. - plan zagospodarowania przestrzennego przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Płoty - Koszalin w obszarze Gminy Rymań.

87 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/166/09.

5.2 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/166/09.

8.8 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/166/09.

33 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/166/09.

30 KBPobierzPodgląd pliku