Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Obwieszczenia z 2011 roku

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24.11.2011 r. - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPA relacji: Szczecin – Gdańsk, na odcinku Płoty- Karlino o długości ok. 61,948 km.

261 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy Rymań o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rymań

24 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy Rymań o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Petrykozy, Kinowo, Mechowo, Jarkowo, gmina Rymań

23 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11.04.2011 r. - Wydanie decyzji Nr 7/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji: "Gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPA relacji: Szczecin – Gdańsk" na odcinku Płoty- Karlino

257 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr KOL0601 zlokalizowanej na działce nr 422/2 obręb Rymań - 05.04.2011

12.5 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22.03.2011 r. - Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: "Gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPA relacji: Szczecin – Gdańsk" na odcinku Płoty- Karlino.

251 KBPobierzPodgląd pliku