Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Obwieszczenia z 2011 roku

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24.11.2011 r. - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPA relacji: Szczecin – Gdańsk, na odcinku Płoty- Karlino o długości ok. 61,948 km.

261 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Rymań o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rymań

24 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Rymań o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Petrykozy, Kinowo, Mechowo, Jarkowo, gmina Rymań

23 KBPobierz

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11.04.2011 r. - Wydanie decyzji Nr 7/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji: "Gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPA relacji: Szczecin – Gdańsk" na odcinku Płoty- Karlino

257 KBPobierz

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr KOL0601 zlokalizowanej na działce nr 422/2 obręb Rymań - 05.04.2011

12.5 KBPobierz

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22.03.2011 r. - Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: "Gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPA relacji: Szczecin – Gdańsk" na odcinku Płoty- Karlino.

251 KBPobierz