Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne, zagrożenia i schrony

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują :

merytorycznie w zakresie poszczególnych spraw pracownicy Urzędu Gminy zgodnie z zakresami czynności.

Za wprowadzenie i modyfikację informacji odpowiada:
Przemysław Trybuchowski
Urząd Gminy Rymań
ul.Szkolna 7
78-125 Rymań
tel. (94) 35 83 127, 35 83 151 wew. 29 lub 26
e-mail: informatyk@ryman.pl