Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY - ZA 2005 ROK

Dworek Anna - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Rymaniu

555 KBPobierz

Mielniczuk Kazimierz - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rymaniu

564 KBPobierz

Turek Jolanta - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Drozdowie

542 KBPobierz

Więcek Aldona - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu

553 KBPobierz