Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Sołectwa Gminy Rymań_Kadencja 2014 -2018

SołectwoSołtysMiejscowości
1. Rymań

Mirosław Kiełkowski

 ul. Słoneczna 5
78-125 Rymań

Rymań, Bukowo, Gołkowo, Starza
2. Gorawino

Jan Pastuch

j.pastuch3_150_200

Gorawino 61
78-124 Gorawino

Gorawino, Rębice
3. Jarkowo

Renata Biernacka

Jarkowo 17/1
78-124 Gorawino

Jarkowo, Mechowo, Petrykozy
4. Kinowo

Dariusz Kowalczyk

Kinowo 15
78-124 Gorawino

Kinowo
5. Drozdowo

Kazimiera Wróblewska

p.wroblewska_150_200

Drozdowo 22A
78-124 Gorawino

Drozdowo, Drozdówko, Lędowa
6. Dębica

Krzysztof Sadowski

Sadowski 150x200

Dębica 13
78-125 Rymań

Dębica
7. Leszczyn

Marek Sosnowski

Sosnowski_150x200

Leszczyn 21
78-125 Rymań

Leszczyn, Mirowo
8.Rzesznikowo

Henryk Kożuszek

h.kozuszek_150_200

Rzesznikowo 19
78-125 Rymań

Rzesznikowo, Czartkowo, Jaglino, Kamień Rymański, Płonino, Rzesznikówko, Skrzydłowo
9. Starnin

Stanisława Stasiak

Starnin 14
78-124 Gorawino

Starnin, Bębnikąt

Zadania Sołectw:

1. Zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw związanych z miejscem zamieszkania.

2. Współdziałania z Radą Gminy i jej komisjami oraz Wójtem Gminy w rozpatrywaniu spraw związanych z życiem sołectwa.

3. Organizowanie samopomocy mieszkańców na rzecz sołectwa.

4. Zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnego oraz rozporządzenie dochodami z tego źródła, na zasadach określonych przez Radę Gminy.To samo dotyczy również czynności dokonywanych samodzielnie przez sołectwa, w zakresie przysługującego im mienia.

5. Wyrażenie opinii w sprawach wskazanych ustawami oraz w sprawach, w których o opinię zwrócą się organy gminy i inne jednostki organizacyjne.

6. Organizowanie stałych kontaktów z radnymi wybranymi w okręgu wyborczym obejmującym obszar sołectwa.