Przejdź do treści

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia i Obwieszczenia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2008 ROK

Wszystkie dokumenty skanowane do formatu .jpg i zapisane w dokumencie .pdf

Mirosław Terlecki - Wójt

1.9 MBPobierz

Krystyna Golik - Sekretarz

1.8 MBPobierz

Marzenna Kurgan - Skarbnik

2.0 MBPobierz

Ryszard Hawańczak - Kierownik USC

1.1 MBPobierz