Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy Rymań z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy na 2010 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz prognozy długu publicznego na lata 2010-2020.

Prognoza długu publicznego na lata 2010-2020

36 KBPobierz

Informacja o stanie mienia

44 KBPobierz

Stan mienia - opis

24 KBPobierz

Wydatki - opis

138 KBPobierz

Dochody budżetu- część opisowa

88 KBPobierz

Dotacje podmiotowe

34 KBPobierz

Plan dochodów i wydatków

35 KBPobierz

Limity wydatków gminy

42 KBPobierz

Limit wydatków gminy

99 KBPobierz

Dochody i wydatki budżetu

42 KBPobierz

Przychody i rozchody budżetu na 2010 rok

41 KBPobierz

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

167 KBPobierz

Dochody budżetu

95 KBPobierz

Projekt w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok

62 KBPobierz

Zarządzenie Nr 32/2009

24 KBPobierz