Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Zarządzenie Nr 28/2009 Wójta Gminy Rymań z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 28/2009 Wójta Gminy Rymań z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizacja budynku szkoły w Dębicy wraz z przebudową instalacji c.o. w zakresie kotłowni na paliwo stałe.

32 KBPobierz