Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

ZARZĄDZENIA WÓJTA W 2008 ROKU

34. Zarządzenie Nr 34/2008 Wójta Gminy Rymań z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę świetlic i sal wiejskich oraz pomieszczeń do nich przynależnych i wyposażania stanowiących mienie komunalne Gminy Rymań

32. Zarządzenie Nr 32/2008 Wójta Gminy Rymań z dnia 01 grudnia 2008r. w sprawie: upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz pobierania oświadczenia majątkowego od dłużników alimentacyjnych.

31. Zarządzenie Nr 31/2008 Wójta Gminy Rymań 14 listopada 2008 ROKU w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy na 2009 rok , informacji o stanie mienia komunalnego oraz prognozy długu publicznego na lata 2009-2014.

30. Zarządzenie Nr 30 /2008 Wójta Gminy Rymań z dnia13 listopada 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2008 rok.

29. Zarządzenie Nr 29 /2008 Wójta Gminy Rymań w sprawie: ustalenia stawek za wynajem autobusu szklonego "GIMBUS"

28. Zarządzenie Nr 28/2008 w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych Gminy Rymań.

27. Zarządzenie Nr 27/2008 z dnia 16.10.2008 r. w sprawie wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom na zakup podręczników

26. Zarządzenie Nr 26/2008 Wójta Gminy Rymań z dnia 01 października 2008roku w sprawie: upoważnienia Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu do realizacji zadań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

25. Zarządzenie Nr 25/2008 Wójta Gminy Rymań z dnia 01.10.2008 r. w sprawie: powołania Komisji Komunalizacyjnej.

24. Zarządzenie Nr 24/2008 Wójta Gminy Rymań z dnia 26 września 2008 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na następujące zadani

23. Zarządzenie Nr 23 /2008 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2008 rok

22. Zarządzenie Nr 22/2008 Wójta Gminy Rymań z dnia 15 września 2008 roku w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2009 rok.

21. Zarządzenie Nr 21/2008 Wójta Gminy Rymań z dnia 01 września2008roku w sprawie: upoważnienia pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbieranie oświadczenia majątkowego od dłużników aliment.

20. Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Rymań z dnia 01 września 2008roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu do realizacji zadań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

19. Zarządzenie nr 19/2008 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników.

18. Zarządzenie Nr 18/2008 Wójta Gminy Rymań z dnia 27 sierpnia 2008 r w sprawie : przedłożenia informacji z realizacji budżetu gminy Rymań za i półrocze 2008 r.

16. Zarządzenie nr 16/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej.

15. Zarządzenie nr 15/2008 w sprawie wyznaczenia inkasenta poboru opłaty targowej.

14. Zarządzenie nr 14/2008 w sprawie  zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy  Rymań

13. Zarządzenie Nr 13/2008 Wójta Gminy Rymań z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2008 rok.

12. Zarządzenie nr 12/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej.

11. Zarządzenie Nr 11/2008 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

10. Zarządzenie Nr 10/2008 z dnia 26.05.2008 r. w sprawie zmian w budżecie.

9. Zarządzenie Nr 9/2008 z dnia 28.03.2008r. w sprawie: zmian w budżecie na 2008 rok.

8. Zarządzenie NR 8/2008 Wójta Gminy Rymań z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

7. Zarządzenie Nr 7/2008 z dnia 20.03.2008r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2007 rok.

6. Zarządzenie Nr 6/2008 Wójta Gminy Rymań z dnia 10 marca 2008 roku sprawie : przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.

5. Zarządzenie Nr 5/2008 z dnia 10.03.2008 w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym gminy.

4. Zarządzenie Nr 4/2008 z dnia 28.02.2008 r. w sprawie ustalenia planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2008 rok zatrudnionych w szkołach Gminy Rymań. 

3. Zarządzenie Nr 3/2008 z dnia 15.01.2008 r. w sprawie wyznaczenia inkasenta poboru opłaty targowej na terenie miejscowości Rymań.

2. Zarządzenie Nr 2/2008 z dnia 15.01.2008 roku w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawnej.

1. Zarządzenie NR 1/2008 Wójta Gminy Rymań z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie : zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Rymań na 2008 rok i planu finansowego zadań zleconych

Zarządzenie Nr 34/08

41 KBPobierz

Zarządzenie Nr 33/08

23 KBPobierz

Zarządzenie Nr 31/08

25 KBPobierz

Zarządzenie Nr 30/08

206 KBPobierz

Zarządzenie Nr 29/08

47 KBPobierz

Zarządzenie Nr 28/08

74 KBPobierz

Zarządzenie Nr 27/08

92 KBPobierz

Zarządzenie Nr 26/08

23 KBPobierz

Zarządzenie Nr 25/08

39 KBPobierz

Zarządzenie Nr 24/08

29 KBPobierz

Zarządzenie Nr 23/08

230 KBPobierz

Zarządzenie Nr 22/08

75 KBPobierz

Zarządzenie Nr 21/08

24 KBPobierz

Zarządzenie Nr 20/08

23 KBPobierz

Zarządzenie Nr 19/08

67 KBPobierz

Zarządzenie Nr 18/08

471 KBPobierz

Zarządzenie Nr 16/08

29 KBPobierz

Zarządzenie Nr 15/08

27 KBPobierz

Zarządzenie Nr 14/08

25 KBPobierz

Zarządzenie Nr 13/08

166 KBPobierz

Zarządzenie Nr 12/08

29 KBPobierz

Zarządzenie Nr 11/08

30 KBPobierz

Zarządzenie Nr 09/08

181 KBPobierz

Zarządzenie Nr 08/08

63 KBPobierz

Zarządzenie Nr 07/08

500 KBPobierz

Zarządzenie Nr 06/08

24 KBPobierz

Zarządzenie Nr 05/08

70 KBPobierz

Zarządzenie Nr 04/08

80 KBPobierz

Zarządzenie Nr 03/08

67 KBPobierz

Zarządzenie Nr 02/08

67 KBPobierz

Zarządzenie Nr 01/08

813 KBPobierz