Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Ogłoszenie, SIWZ i załącznikiOGŁOSZENIE - Termomodernizacja budynku szkoły w Dębicy wraz z przebudową instalacji c.o. w zakresie kotłowni na paliwo stałe.

87 KBPobierz

SWIZ - Termomodernizacja budynku szkoły w Dębicy wraz z przebudową instalacji c.o. w zakresie kotłowni na paliwo stałe.

164 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ

35 KBPobierz

Załącznik nr 2 - Formularz oferty_termo

83 KBPobierz

Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

24 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ

25 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ

23 KBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ

23 KBPobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ

22 KBPobierz

Załącznik nr 9 - Wzór umowy

129 KBPobierz