Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

SIWZ - specyfikacja istotnych warunków zamówieniaUdzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 298 753 zł na sfinansowanie wkładu własnego w realizowanym przedsięwzięciu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego , drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”

193 KBPobierz

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 298 753 zł na sfinansowanie wkładu własnego w realizowanym przedsięwzięciu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”

193 KBPobierz