Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Stacja Obsługi

Kierownik Stacji Obsługi

Jakub Och


Tel. 94 35 34 825 lub 94 35 83 127 wew.27
1 Piętro, Biuro nr 12

 

Zakres czynności:

1) organizowanie i kierowanie pracą Stacji Obsługi,

2) nadzór nad pracownikami interwencyjnymi, publicznymi oraz bezrobotnymi wykonującymi prace społecznie użyteczne,

3) prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem oraz remontami nieruchomości, lokali i innych  obiektów stanowiących własność Gminy oraz administrowanych przez Urząd Gminy,

4) sprawy utrzymania ładu i porządku na terenie gminy,

5) sprawy utrzymania ładu i porządku na cmentarzu komunalnym,

6) sprawy zaopatrzenia w materiały budowlane, utrzymanie i remonty pojazdów samochodowych,

7) działania na rzecz estetyzacji placów i terenów zielonych.