Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Referat Oświaty, Kultury i Sportu

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu

Bogumiła  Szczęśniak

Tel. 94 35 34 823 lub 94 35 83 127 wew.23
e-mail: b.szczesniak@ryman.pl

1 Piętro, Biuro nr 23

 

Referat Oświaty Kultury i Sportu podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.

Zakres czynności

Kierownik Referatu Oświaty Kultury i Sportu poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie wydziały i samodzielne stanowiska określone w Regulaminie Organizacyjnym realizuje następujące zadania szczegółowe:

1) Opracowanie koncepcji funkcjonowania Oświaty, Kultury i Sportu oraz turystyki w gminie.

2) Przygotowania projektu budżetu na potrzeby oświaty, kultury sportu i turystyki.

3) Nadzór nad działalnością przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazja, placówek kulturalnych i sportowych.

4) Umowy najmu i użyczenia sal wiejskich, świetlic i obiektów sportowych.

5) Organizacja i współorganizacja imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowo-rekreacyjnych.

6) Organizacja transportu - dowozu uczniów do szkół.