Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Inspektor ds. oświaty i sportu

Inspektor ds. oświaty i sportu

Magdalena Maćkiewicz


Tel. 94 35 34 823 lub 94 35 83 127 wew.23
e-mail: m.mackiewicz@ryman.pl
1 Piętro, Biuro nr 23

Zakres czynności

Inspektor ds. oświaty i sportu  poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie wydziały i samodzielne stanowiska określone w Regulaminie Organizacyjnym realizuje następujące zadania szczegółowe:

1) Opracowanie koncepcji funkcjonowania Oświaty, Sportu i turystyki  w gminie.

2) Przygotowania projektu budżetu na potrzeby oświaty i sportu.

3) Opiniowanie wydatków na potrzeby oświaty, sportu i turystyki zawartych w budżecie gminy a nieprzewidzianych w budżetach jednostek nadzorowanych.

4) Nadzór nad działalnością  szkoły podstawowej, placówek sportowych.

5/Kontrola nadzorowanych placówek, przedstawienie propozycji pokontrolnych organom gminy.

6) Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem gminnych jednostek oświatowych oraz zapewnienie im odpowiednich warunków działania i rozwoju.

7) Opiniowanie arkusza organizacyjnego szkoły podstawowej.

8/ Egzekwowanie wypełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe na terenie gminy.

9) Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem sportu oraz zapewnienie im odpowiednich warunków działania i rozwoju.