Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Podinspektor ds. komunalnych

Podinspektor ds. komunalnych

Anna Agnieszka Marciszek


Tel. 94 35 34 827 lub 94 35 83 127 wew. 27
e-mail: a.marciszek@ryman.pl

1 Piętro, Biuro nr 12

 

Stanowisko ds. komunalnych gminy podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.

 

Zakres czynności:

Stanowisko ds. komunalnych realizuje  zadania, które wcześniej realizował ZGKiM w Rymaniu.