Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Inspektor ds. promocji i rozwoju gminy

Inspektor ds. promocji i rozwoju gminy

 mgr Karolina  Usarek

Tel. 94 35 34 807 lub 94 35 83 127 wew.37
e-mail: k.usarek@ryman.pl

Parter, Biuro nr 8

 

Stanowisko ds. promocji i rozwoju gminy podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.

Zakres czynności

Stanowisko ds. promocji i rozwoju gminy poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie wydziały i samodzielne stanowiska określone w Regulaminie Organizacyjnym realizuje następujące zadania szczegółowe:

1) Prowadzenie Gminnego Punktu Informacji Europejskiej.

2) Organizowanie działalności szkoleniowej, doradczej i informacyjnej z zakresu integracji europejskiej.

3) Przygotowanie wniosków grantowych i pozyskiwanie środków pomocowych na realizację własnych projektów.

4) Utrzymanie kontaktów międzygminnych i z organizacjami pozarządowymi oraz promocja gminy na zewnątrz.

5) Organizowanie współpracy z zagranicą.

6) Prowadzenie informacji internetowej.

7) Podejmowanie działań na rzecz przedsiębiorczości lokalnej oraz stwarzanie warunków do powstawania małych firm i zakładów.