Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Inspektor ds. budownictwa, ochrony środowiska oraz dróg

Inspektor ds. budownictwa, ochrony środowiska oraz dróg

Mirosław Kurgan

Tel. (94) 35 83 127, Tel. (94) 35 83 151 wew. 37
e-mail: miroslaw.kurgan@ryman.pl

Parter, Biuro nr 8


Stanowisko ds. budownictwa, ochrony środowiska oraz dróg podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.

Zakres czynności

Stanowisko ds. budownictwa, ochrony środowiska oraz dróg poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie wydziały i samodzielne stanowiska określone w Regulaminie Organizacyjnym realizuje następujące zadania szczegółowe:

1) Przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

2) Organizowanie prac inwestycyjnych i remontowych w obiektach i lokalach komunalnych.

3) Prowadzenie spraw gminy dotyczących ochrony zabytków.

4) Sporządzanie projektów założeń do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5) Organizowanie wykonania przyjętego planu zagospodarowania przestrzennego.

6) Prowadzenie spraw związanych z budową i modernizacją dróg lokalnych.

7) Numeracja nieruchomości.