Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Inspektor ds. budownictwa, ochrony środowiska oraz dróg

Inspektor ds. budownictwa, ochrony środowiska oraz dróg

Mirosław Kurgan

Tel. 94 35 34 807 lub 94 35 83 127 wew.37
e-mail: miroslaw.kurgan@ryman.pl

Parter, Biuro nr 8


Stanowisko ds. budownictwa, ochrony środowiska oraz dróg podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.

Zakres czynności

Stanowisko ds. budownictwa, ochrony środowiska oraz dróg poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie wydziały i samodzielne stanowiska określone w Regulaminie Organizacyjnym realizuje następujące zadania szczegółowe:

1) Przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

2) Organizowanie prac inwestycyjnych i remontowych w obiektach i lokalach komunalnych.

3) Prowadzenie spraw gminy dotyczących ochrony zabytków.

4) Sporządzanie projektów założeń do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5) Organizowanie wykonania przyjętego planu zagospodarowania przestrzennego.

6) Prowadzenie spraw związanych z budową i modernizacją dróg lokalnych.

7) Numeracja nieruchomości.