Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa

 Wiesława Mażewska

Tel. (94) 35 83 127, Tel. (94) 35 83 151 wew. 31
e-mail: w.mazewska@ryman.pl

Parter, Biuro nr 10


Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.

Zakres czynności

Stanowisko ds. nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie wydziały i samodzielne stanowiska określone w Regulaminie Organizacyjnym realizuje następujące zadania szczegółowe:

1) Sprawy rolne.

2) Nadzór nad zalesieniem i zadrzewieniem - zezwolenia na wycinkę drzew.

Zakres czynności

Zakres czynności - Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa

40 KBPobierz