Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Inspektor ds. wojskowych, obrony cywilnej i kadr

Inspektor ds. wojskowych, obrony cywilnej,obronności, zarządzania kryzysowego i kadr

Krzysztof Bujak


Tel. 94 35 34 822 lub 94 35 83 127 wew.22
e-mail: k.bujak@ryman.pl
I piętro, Biuro nr 22

 

Stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej i kadr podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.

 Zakres czynności

Stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej i kadr poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie wydziały i samodzielne stanowiska określone w Regulaminie Organizacyjnym realizuje następujące zadania szczegółowe:

1) Administrator sieci komputerowej.
2) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.
3) Sprawy kadrowe pracowników urzędu i kierowników.
4) Zagadnienia obrony cywilnej, obronności i spraw wojskowych.
5) Prowadzenie spraw związanych z zadaniami gminy w zakresie zarządzania kryzysowego.
6) Opracowywanie i aktualizowanie planów zarządzania kryzysowego.
7) Administrator bezpieczeństwa informacji.
8) Współpraca z jednostkami  Ochotniczych Straży Pożarnych  funkcjonujących na terenie gminy.
9) Zezwolenia oraz koordynacja zarobkowego przewozu osób.
10) Współpraca z policją i innymi służbami w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego.
11) Pełnienie zastępstwa pracownika, wykonując czynności prowadzenia spraw związanych z  dowodami  osobistymi oraz z ewidencją ludności.