Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Inspektor ds. płacowych i rozliczeń

Inspektor ds. płacowych i rozliczeń

 Ewelina Borek

Tel. (94) 35 83 127, Tel. (94) 35 83 151 wew. 21
e-mail: e.borek@ryman.pl

I piętro, Biuro nr 21


Stanowisko ds. płacowych i rozliczeń podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.

 

Zakres czynności

Stanowisko ds. płacowych i rozliczeń poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie wydziały i samodzielne stanowiska określone w Regulaminie Organizacyjnym realizuje następujące zadania szczegółowe:

1) Obsługa kserokopiarki.

2) Sprawy płacowe pracowników Urzędu Gminy.           

3) Sprawy dotyczące świadczeń i rozliczeń pracowników z ZUS-em i Urzędem Skarbowym