Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Inspektor ds. organizacyjnych

Inspektor ds. organizacyjnych

Anna Helewska

Tel. (94) 35 83 127, Tel. (94) 35 83 151

I piętro, Biuro nr 13


Stanowisko ds. organizacyjnych podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.

Zakres czynności

Stanowisko ds. organizacyjnych poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie wydziały i samodzielne stanowiska określone w Regulaminie Organizacyjnym realizuje następujące zadania szczegółowe:

1) Potwierdzanie własnoręczności podpisu.

2) Ewidencja skarg, wniosków i listów.

3) Archiwum zakładowe.

4) Prowadzenie sekretariatu urzędu.