Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Zastępca Wójta Gminy

Zastępca Wójta Gminy

Mariola Figurska


Tel. (94) 35 34 811 lub 94 35 83 127 wew.11
e-mail: m.figurska@ryman.pl
I piętro, Biuro nr 15

Zastępca Wójta Gminy - zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do zadań Zastępcy Wójta Gminy należy w szczególności:

 1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy Rymań,
 2) kierowanie bieżącą pracą Urzędu Gminy Rymań,
 3) reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,
 4) wykonywanie czynności zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu Gminy Rymań oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Rymań,
 5) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 6) opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
 7) nadzór nad przygotowaniem projektów Uchwały Rady,
 8) koordynacja i nadzór nad zakupem środków trwałych w Urzędzie,
 9) koordynacja i organizacja spraw związanych z przeprowadzaniem referendów,  z wyborami Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu, do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz Wójta,
10) zastępowanie  Wójta w razie jego nieobecności  lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków.