Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

Koronawirus - informacje

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Wybory samorządu terytorialnego w 2010 roku.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów.

303 KBPobierzPodgląd pliku

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o głosowaniu przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

50 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania.

515 KBPobierzPodgląd pliku

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.

416 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika.

46 KBPobierzPodgląd pliku

Kalendarz wyborczy.

35 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o utworzeniu komitetów wyborczych.

161 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIV/243/10 w sprawie podziału Gminy Rymań na obwody głosowania.

23 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIV/244/10 w sprawie podziału Gminy Rymań na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

29 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wojewody o licznie radnych do Sejmiku Województwa, Rady Powiatu i Rad Gmin Powiatu Kołobrzeskiego.

185 KBPobierzPodgląd pliku

Wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w Gminie Rymań

23 KBPobierzPodgląd pliku