Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Uchwały w 2006 roku

Uchwała Nr IV/20/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia wniosków komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

48 KBPobierz

Uchwała Nr IV/19/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie apelu o przywrócenie funkcjonowania Posterunku Policji w Rymaniu.

122 KBPobierz

Uchwała Nr III/18/2006 z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną.

21 KBPobierz

Uchwała Nr III/17/2006 z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rymań.

23 KBPobierz

Uchwała Nr III/16/2006 z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

69 KBPobierz

Uchwała Nr III/15/2006 z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Rymań oraz o wysokości dopłat do tych usług.

28 KBPobierz

Uchwała Nr III/14/2006 z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

33 KBPobierz

Uchwała Nr III/13/2006 z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia stawek podatku rolnego na obszarze Gminy Rymań, na 2007 rok.

21 KBPobierz

Uchwała Nr III/12/2006 z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań na 2007 rok.

86 KBPobierz

Uchwała Nr III/11/2006 z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od psów.

24 KBPobierz

Uchwała Nr III/10/2006 z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rymań.

26 KBPobierz

Uchwała Nr III/9/2006 z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty targowej.

23 KBPobierz

Uchwała Nr II/8/2006 z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie gminy Rymań.

21 KBPobierz

Uchwała Nr I/7/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

45 KBPobierz

Uchwała Nr I/6/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie powołania komisji d/s Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

21 KBPobierz

Uchwała Nr I/5/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie powołania komisji d/s Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska.

22 KBPobierz

Uchwała Nr I/4/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie powołania komisji Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej.

21 KBPobierz

Uchwała Nr I/3/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie powołania komisji d/s Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu.

21 KBPobierz

Uchwała Nr I/2/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wybory Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rymań.

21 KBPobierz

Uchwała Nr I/1/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rymań.

21 KBPobierz