Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Uchwały w 2006 roku

Uchwała nr 179/06 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na 2006 rok.

860 KBPobierz

Uchwała nr 180/06 w sprawie: zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok.

29 KBPobierz

Uchwała nr 181/06 w sprawie zabezpieczenia kredytu wekslem "in blanco".

20 KBPobierz

Uchwała nr 182/06 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.

40 KBPobierz

Uchwała nr 183/06 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

35 KBPobierz

Uchwała nr 184/06 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań.

117 KBPobierz

Uchwała nr 185/06 w sprawie wydania opinii dotyczącej zarządzania Zespołem Szkol Publicznych.

23 KBPobierz

Uchwała nr 186/06 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Rymaniu przy ulicy Koszalińskiej.

22 KBPobierz

Uchwała nr 187/06 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Rymaniu przy ulicy Koszalińskiej.

22 KBPobierz

Uchwała nr 188/06 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Rymaniu przy ulicy Koszalińskiej.

22 KBPobierz

Uchwała nr 189/06 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Rymaniu .

23 KBPobierz

Uchwała nr 190/06 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanych położonych w Rymaniu przy ulicy Nowej.

22 KBPobierz

Uchwała nr 191/06 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Rymań do 2012 roku.

21 KBPobierz

Uchwała nr 192/06 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań.

135 KBPobierz

Uchwała nr 193/06 w sprawie przystąpienia Gminy Rymań jako członka wspierającego do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie".

21 KBPobierz

Uchwała nr 194/06 w sprawie wyrażenia wstępnej woli udzielenia poręczenia kredytu dla Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie".

5.4 KBPobierz

Uchwała nr 195/06 w sprawie zakresu i formy informacji z realizacji budżetu gminy za okres I półrocza.

12.4 KBPobierz

Uchwała nr 196/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

108 KBPobierz

Uchwała nr 197/06 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rymań.

22 KBPobierz

Uchwała nr 198/06 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rymań.

22 KBPobierz

Uchwała nr 199/06 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy -Ordynacja podatkowa.

89 KBPobierz

Uchwała nr 200/06 w sprawie ustalenia cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Rymań.

20 KBPobierz

Uchwała nr 2001/06 w sprawie ustalenia dopłat do cen wody i ścieków na terenie gminy Rymań.

21 KBPobierz

Uchwała nr 202/06 w sprawie opinii dotyczącej uznania lasów w gminie Rymań za ochronne.

21 KBPobierz

Uchwała nr 203/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

44 KBPobierz

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 204/2006.

140 KBPobierz

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 204/2006

23 KBPobierz

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 204/2006

211 KBPobierz

Uchwała Nr 204/2006 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

24 KBPobierz

Uchwała Nr 205/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

120 KBPobierz

Uchwała Nr 206/2006 w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na 2006 rok.

40 KBPobierz

Uchwała Nr 207/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego obrotowego na bieżące wydatki Gminy w roku 2006.

22 KBPobierz

Uchwała Nr 208/2006 w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rymaniu.

20 KBPobierz

Uchwała Nr 209/2006 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Gorawinie gmina Rymań.

24 KBPobierz

Uchwała Nr 210/2006 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektów budżetu.

105 KBPobierz

Uchwała Nr 211/2006 w sprawie zmian w budżecie.

81 KBPobierz