Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Sesja z dnia 16 lipca 2008 r.Uchwała Nr XXII/117/08 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych.

182 KBPobierz

Uchwała Nr XXII/116/08 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Kinowo.

94 KBPobierz

Uchwała Nr XXII/115/08 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie przejęcia do gminnego zasobu, nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.

50 KBPobierz

Uchwała Nr XXII/114/08 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie gminy Rymań.

25 KBPobierz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/113/2008.

28 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/113/2008.

16.8 MBPobierz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/113/2008.

389 KBPobierz

Uchwala Nr XXII/113/08 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany aktualizacyjnej „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymań”.

76 KBPobierz