Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Sesja z dnia 29 września 2008 r.

Uchwała Nr XXIV/126/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Drozdowie.

86 KBPobierz

Uchwała Nr XXIV/125/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa na rzecz Gminy Rymań.

56 KBPobierz

Uchwała Nr XXIV/124/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie dzierżawy lokalu użytkowego położonego w miejscowości Rzesznikowo Gmina Rymań.

45 KBPobierz

Uchwała Nr XXIV/123/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę Rymań długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

27 KBPobierz

Uchwała Nr XXIV/122/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

52 KBPobierz

Uchwała Nr XXIV/121/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

303 KBPobierz